Our team

Lab Director

Zhen Gu, Ph.D.

Distinguished Chair Professor and Dean
College of Pharmaceutical Sciences
Zhejiang University

CV

Associate Directors

Jinqiang Wang, Ph.D.

Assistant Professor

Jicheng Yu, Ph.D.

Assistant Professor

Yuqi Zhang, Ph.D.

Assistant Professor

Hongjun Li, Ph.D.

Assistant Professor

Fuyao Liu, Ph.D.

Assistant Professor

Adjunct Faculty

Zhaowei Chen, Ph.D.

Adjunct Professor

Hao Cui, Ph.D.

Adjunct Professor

Staff

Weiwei Mao

Lab Manager

Sitong Zhou

Assistant to the Director

Postdoctoral Fellows

Dr. Ruyi Zhou

Post-Doctoral Fellow (2021-)

Dr. Sheng Zhao

Post-Doctoral Fellow (2021-)

Dr. Shenqiang Wang

Post-Doctoral Fellow (2021-)

Dr. Tingxizi Liang

Post-Doctoral Fellow (2021-)

Dr. Xinwei Wei

Post-Doctoral Fellow (2021-)

Dr. Yuejun Yao

Post-Doctoral Fellow (2021-)

Dr. Yinxian Yang

Post-Doctoral Fellow (2021-)

Dr. Feng Liu

Post-Doctoral Fellow (2021-)

Dr. Junxia Wang

Post-Doctoral Fellow (2021-)

Dr. Ping Wen

Post-Doctoral Fellow (2021-)

Dr. Jinpeng Han

Post-Doctoral Fellow (2021-)

Dr. Jianchang Xu

Post-Doctoral Fellow (2022-)

Dr. Yan Xu

Post-Doctoral Fellow (2022-)

Dr. En Ren

Post-Doctoral Fellow (2022-)

Dr. Jie Gu

Post-Doctoral Fellow (2022-)

Dr. Xiaoge Zhang

Post-Doctoral Fellow (2022-)

Graduate Students

Yanfang Wang

PhD Student (2021-)

Hao Wang

Graduate Student (2021-)

Tao Sheng

Graduate Student (2021-)

Jiaqi Shi

Graduate Student (2021-)

Wei Liu

Graduate Student (2021-)

Qing Wu

Graduate Student (2021-)

Changwei Yang

Graduate Student (2021-)

Bowen Luo

Graduate Student (2021-)

Ziyan Liao

Graduate Student (2021-)

Xiangqian Wei

Graduate Student (2021-)

Ying Zhang

Graduate Student (2021-)

Huipeng Zhang

Graduate Student (2021-)

Juan Zhang

Graduate Student (2021-)

Wentao Zhang

PhD Student (2022-)

Zhengjie Zhao

Graduate Student (2022-)

Kangfan Ji

Graduate Student (2022-)

Ruisi Cai

Graduate Student (2022-)

Hanqi Zheng

Graduate Student (2022-)

Shiqi Wang

Graduate Student (2022-)

Jiahuan You

Graduate Student (2022-)

Yun Liu

Graduate Student (2022-)

Yuhang Bao

Graduate Student (2022-)

Quanquan Han

Graduate Student (2022-)

Huiheng Feng

Graduate Student (2022-)

Undergraduate Students

Chaojie Zhu

Undergraduate Student (2021-)

Youcheng Yang

Undergraduate Student (2021-)

Visiting Scholars

Yingxin Chen

Visiting Professor (2021-)

Longguang Tang

Visiting Professor (2021-)

Yuehua Guo

Visiting Professor (2021-)

Dr. Lingling Huang

Visiting Postdoc Fellow (2021-)

Wei Wu

Visiting Student (2021-)

Wenhui Hou

Visiting Student (2021-)

Fang He

Visiting Student (2021-)

Ziyi Lu

Visiting Student (2021-)

Alumni

Graduate Students

Ruxin Fu (2019-2020)

Xiao Han (2019-2020)

Xutao Liu (2019-2020)

Xuan Xu (2018-2020)

Dr. Yuqi Zhang (2015-2019)

Dr. Quanyin Hu (2014-2018)

Dr. Jicheng Yu (2014-2018)

Dr. Yanqi Ye (2014-2018)

Dr. Wujin Sun (2013-2018)

Dr. Yue Lu (2013-2017)

Dr. Jin Di (2012-2015)

Prateek Katti (2014-2014)

Rocco DiSanto (2012-2014)

Post-Doctoral Fellows

Dr. Hongjun Li (2019-2020)

Dr. Zhaowei Chen (2019-2020)

Dr. Zejun Wang (2018-2021)

Dr. Guojun Chen (2018-2020)

Dr. Di Wen (2017-2021)

Dr. Qian Chen (2017-2019)

Dr. Edikan Archibong (2017-2018)

Dr. Jinqiang Wang (2016-2020)

Dr. Xudong Zhang (2016-2018)

Dr. Zhaowei Chen (2016-2018)

Dr. Chao Wang (2015-2018)

Dr. Dennis Pacardo (2013-2016)

Dr. Tianyue Jiang (2014-2014)

Dr. Ran Mo (2012-2014)

Dr. Wanyi Tai (2012-2013)

Visiting Scholars

Yi Zheng (2021-2021)

Prof. Jie Gao (2019-2020)

Prof. Bingyang Chu (2019-2020)

Prof. Ying Qu (2019-2020)

Prof. Jundong Shao (2019-2020)

Dr. Huiyi Yan (2020-2021)

Dr. Yiming Yu (2019-2020)

Dr. Lu Liu (2019-2020)

Dr. Tingxizi Liang (2019-2020)

Dr. Yi Zeng (2019-2020)

Prof. Xuemei Lu (2019-2020)

Prof. Linlin Bu (2018-2020)

Prof. Tianyuan Ci (2018-2019)

Prof. Xuan Zeng (2018-2019)

Prof. Lulu Cai (2017-2019)

Prof. Yang Kang (2018-2019)

Prof. Guang Yang (2017-2018)

Huitong Ruan (2017-2018)

Yifei Lu (2017-2018)

Prof. JunJie Yan (2017-2018)

Prof. Shuangjiang Yu (2016-2017)

Prof. Xiuli Hu (2015-2017)

Prof. Hongliang Xin (2016-2017)

Dr. Chenggen Qian (2014-2015)

Dr. Tianyue Jiang (2012-2014)

Prof. Liqiang Wang (2012-2013)

Undergraduate Students

Minhang Xin (2020-2021)

Pengbo Chen (2020-2021)

Katrina Fu (2020-2020)

Tyler Gordon (2019-2020)

Angela Shiu (2019-2020)

Ruoxin Li (2019-2020)

Griffith Hughes (2019-2020)

Nicolo Villasis (2019-2020)

Valerie Wu (2019-2020)

Dai An Jiang (2019-2020)

Rosie Zhou (2019-2020)

Amanda Chan (2018-2020)

Peter Abdou (2018-2020)

Adam Toubian (2018-2019)

Jihao Luo (2018-2018)

Xinyue Chen (2018-2018)

Megan Keller (2016-2018)

Davis Ranson (2014-2017)

Hunter Bomba (2014-2017)

Gabrielle Hochu (2015-2017)

Grace Wright (2015-2016)

Emily Nguyen (2014-2016)

Adriano Bellotti (2012-2015)

Okello Bogle (2013-2015)

Vinayak Subramanian (2015-2017)

Maggie Reiff (2013-2015)

Jennifer Price (2012-2014)

Abby Jindal (2013-2015)

Michaela Rikard (2013-2015)