3

2021-06-23

3. Jicheng Yu, Yuqi Zhang, Anna R. Kahkoska, Zhen Gu*, “Bioresponsive Transcutaneous Patches", Current Opinion in Biotechnology, 48(28), 2017. Link