4

2021-06-23

4. Yuqi Zhang, Jicheng Yu, Hunter Bomba, Yong Zhu, Zhen Gu*, “Mechanical Force-Triggered Drug Delivery”, Chemical Reviews, 116(19), 2016. Link